Jipama, s.r.o.

Jipama, s.r.o.

Hrachoviště 7
379 01 Hrachoviště
IČ: 25159224

Informace o subjektu Jipama, s.r.o.

Zemní práce Třeboň

Zemní práce Jindřichův Hradec

 

Hlavní činností firmy Jipama, s.r.o. jsou veškeré zemní práce včetně prací v těžce přístupných terénech (lesních porostech, rašeliništích, skalnatých svazích a nesoudržných naplaveninách). Dále poskytujeme služby utodopravy a stavební činnost. Na všechny tyto činnosti je naše firma technicky a personálně dobře vybavena. 

 

Provádíme:

  • Výkopy rýh v šíři 0,3 m až 1 m do maximální hloubky 5,5 m
  • Odtěžování vrstev materiálu a skrývky
  • Terénní úpravy svahování a planýrování včetně zhotovení zemních těles
  • Zřizování a zpevnění ploch i polních vozovek
  • Odvodňování a výkopy profilových stok, zakládání drenáží
  • Čištění příkopů, stok a vodních toků
  • Odbahňování rybníků a vodních nádrží včetně zřizování nových
  • Výstavba venkovních vodovodů a kanalizací
  • Další práce po vzájemné dohodě se zákazníkem

 

Další významné aktivity firmy jsou zřizování rybníků, jejich opravy a údržba zahrnující odbahňování, opravy hrází, zakládání požeráků, opevňování lomovým kamenem atd. Provádíme také skrývky materiálů, terénní úpravy a planýrky (neudržované pozemky, dokončovací práce v okolí budov a novostaveb).

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Jipama, s.r.o.

Hrachoviště 7

379 01 Hrachoviště

tel.+420 602 451 388

Kde nás najdete?